Mic không dây cài áo wireless Saramonic UWMic9 Kit 2 (2 TX9 + RX9 )

11,500,000 9,500,000

Mic không dây cài áo wireless Saramonic UWMic9 Kit 2 (2 TX9 + RX9 )

11,500,000 9,500,000