Rode SC3 Jack chuyển 3.5mm TRRS to TRS dành cho micro Rode Smartlav+

650,000 550,000

Rode SC3 Jack chuyển 3.5mm TRRS to TRS dành cho micro Rode Smartlav+

650,000 550,000