Rode SC4 Jack chuyển 3.5mm TRS to TRRS kết nối Smartphone và micro

650,000 550,000

Cho phép đặt hàng trước

Rode SC4 Jack chuyển 3.5mm TRS to TRRS kết nối Smartphone và micro

650,000 550,000